Skip to content Skip to footer

KVKK Aydınlatma Metni

Bu metin, Reges Elektrik için özel olarak hazırlanmış Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki gizlilik ve güvenlik politikalarını içermektedir. Reges Elektrik olarak, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın kişisel ve özel nitelikli verilerinin korunması konusunda en yüksek özeni göstermekteyiz. Bu bağlamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve korunması süreçlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz; hizmetlerimizi sunabilmek, müşteri ilişkilerini yönetebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, Reges Elektrik tarafından veya bağlı şirketler, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarımız aracılığıyla, çeşitli kanallar üzerinden toplanabilir. Bu veriler; internet sitemiz, çağrı merkezimiz, sosyal medya platformlarımız, mobil uygulamalarımız ve benzeri araçlar kullanılarak elde edilebilir.

Toplanan kişisel verileriniz; hizmet kalitemizi artırmak, size özel hizmetler sunmak, yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirmek ve ticari güvenliğimizi sağlamak amacıyla KVKK ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde işlenir, saklanır ve gerektiğinde ilgili taraflarla paylaşılabilir.

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK kapsamında;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı tarafları bilme,
  • Yanlış veya eksik işlenmişse düzeltilmesini talep etme,
  • KVKK’da belirtilen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler sonucunda aleyhe bir durum oluşturmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirsiniz.

Haklarınızla ilgili taleplerinizi, Reges Elektrik’in resmi iletişim kanalları aracılığıyla bize iletebilirsiniz. Talepleriniz, niteliğine bağlı olarak en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

Reges Elektrik, hizmetlerimizi iyileştirmek ve kişiselleştirmek amacıyla çerezleri kullanabilir.

Bu metni okuyarak ve hizmetlerimizi kullanarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin koşulları kabul etmiş olursunuz. Gizlilik ve veri koruma politikalarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.